2% Dăruiţi Bisericii

Îndemnăm pe credincioşii parohiei noastre, dar și pe alți binevoitori, să îşi pună semnătura pe o faptă de milostenie şi să redirecţioneze 2% din impozitul pe venitul aferent anului anterior către Biserica „Buna Vestire” din Cristian, Sibiu, prin competarea Formularului 230. Este nevoie numai de datele dvs. din buletin (în partea superioară) și de semnătura dvs. în josul paginii!

Formularul se depune la Administraţia Fiscală până cel târziu la data de 15 mai, sau se poate completa ori aduce la biserică.

  • Puteţi descărca Formularul 230 şi citi instrucţiunile de completare de aici.
  • Datele de completat cu privire la unitatea de cult sunt următoarele:

                             Parohia Ortodoxă Română Cristian I

                             CUI: 6516494

                             Cont IBAN: RO51CRCOX330100000003412

                             Banca Cooperatistă Progresul Sibiu

Mulţumim! 

Reclame